Waar u dient rekening mee te houden als u materialen huurt bij Tx3.

 1. Alle vermelde huurprijzen zijn voor 1 dag.
 2. Afhaling gebeurt op de dag van gebruik en volgens afspraak.
 3. Afhaling van materialen kan enkel gebeuren met personenwagen, bestelwagen of gesloten vrachtwagen. Aanhangwagens zijn niet toegelaten !
 4. Gelieve steeds een geldige BELGISCHE identiteitskaart mee te brengen AUB. Wij aanvaarden GEEN ANDERE identiteitsbewijzen (verblijfsvergunning, vervangingspapieren wegens verloren, rijbewijs,...)
  Zonder geldige BELGISCHE identiteitskaart kunnen wij u geen materialen verhuren.
 5. Wij vragen een waarborgsom van 175 euro welke samen met de huur dient afgerekend te worden bij afhaling van de materialen.
  Deze waarborgsom kan aangepast worden afhankelijk van de aard van het materiaal, de hoeveelheid materialen of het gebruik van de materialen.

  Deze waarborg kan alleen met CASH (kontant) betaald worden.
 6. Materialen dienen steeds op het afgesproken tijdstip teruggebracht te worden. Het te laat binnenbrengen van materialen zal steeds aangerekend worden.
 7. Wij geven u steeds de nodige bekabeling in propere en opgerolde toestand mee. Deze dienen ook zo teruggebracht te worden zoniet zal per kabel 0,50 euro gerekend worden.
 8. Het verwijderen/overplakken van de identificatiegegevens op onze materialen zal aangerekend worden aan 1 euro/stuk.

Raadpleeg hier onze verhuur voorwaarden.

COËFFICIENTEN VOOR HUREN VOOR LANGERE PERIODES DAN 1 DAG

2 dagen dagprijs x 1,5 7 dagen dagprijs x 3,3
3 dagen dagprijs x 2 10 dagen dagprijs x 4
4 dagen dagprijs x 2,4 11-14 dagen dagprijs x 6
5 dagen dagprijs x 2,8 15-21 dagen dagprijs x 7
6 dagen dagprijs x 3 21-31 dagen dagprijs x 8