Uw camera bewaking, conform met de wetgeving ?


Er zijn enkele stappen die u zelf zal moeten ondernemen.

 

1. Privacycommissie:Iedereen die een camerabewakingssyteem plaatst moet hiervan aangifte doen bij de privacy commissie

Naargelang de situatie dienen meerdere aangiftes te worden uitgevoerd.

2. Verplichte kennisgeving van bewakingscamera’s ten overstaan van tewerkgesteld personeel:
Deze kennisgeving is verplicht op te nemen in het Arbeidsreglement.
Voor personeel reeds in dienst voegt u een bijlage toe aan het reeds uitgereikte arbeidsreglement, steeds schriftelijk en met getekend ontvangstbewijs. Voor nieuwe aanwervingen zit dusdanig de clausule reeds in het arbeidsreglement verwerkt.

3. Wettelijk verplicht pictogram:
De verplichte pictogammen worden door ons voorzien na de installatie van uw systeem.