Levering, garantie en retourprocedure

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tx3 bvba bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Garantietermijn

Op de door Tx3 bvba geleverde goederen gelden enkel de door de leveranciers van Tx3 bvba vastgestelde fabrieksgarantiebepalingen, tenzij anders vermeld. Dit betekent dat op alle producten minimaal 6 maanden garantie van toepassing is.Bij de meeste professionele merken geldt 2 of 3 jaar garantie. Bij het merk HK audio is dit zelfs 5 jaar , na registratie op de website van de fabrikant.

De garantie bestaat daarin, dat Tx3 bvba de aldus gewaarborgde gebreken aan het geleverde product zo spoedig mogelijk herstelt of laat herstellen onder de fabrieksgarantie, voor zover de klant aantoont dat deze tijdens de garantietermijn aan het licht zijn gekomen en/of volledig of gedeeltelijk een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:

Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn.

Schade ten gevolgen van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting, e.d.

Goederen waarop nabewerkingen, wijzigingen en/of reparaties werden uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tx3 bvba.

Vocht-, of waterschade.

Gebroken displays en schermen.

Schade bij gebruiksartikelen zoals lampen, flightcases op maat, software , dvd’s, cd’s,software pakketen en kabels ( wel op fabricagefouten).

Tx3 bvba heeft naast de garantietermijn van de leverancier ook nog een eigen hersteldienst voor kleine defecten en producten die buiten de garantietermijn vallen.

Retourbeleid van Tx3 bvba

Gelieve voor alle retourzendingen altijd onderstaande retourprocedure te volgen zodat misverstanden en vertragingen kunnen vermeden worden.

Wij aanvaarden enkel retourzendingen met duidelijke vermelding van een Tx3 retournummer op de verpakking.

Gelieve daarom altijd eerst het onderstaande retourformulier in te vullen en terug te mailen.

Na goedkeuring van uw retourzending ontvangt u per mail een Tx3 retournummer.

Dit nummer dient u duidelijk leesbaar op de verpakking te vermelden.

Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn als u ze naar ons toestuurt.

Ongefrankeerde, onvoldoende gefrankeerde of onder rembours opgestuurde pakketten worden niet door ons geaccepteerd.

RETOURPROCEDURE:

Stap 1: lees de voorwaarden aandachtig

Stap2: Vul het retourformulier volledig in en stuur dit via mail naar ons toe.

Stap3: Wanneer je retouraanvraag is goedgekeurd ontvang je per e-mail een retour nummer.

Stap 4: Zorg dat het product op de juiste wijze is verpakt.

Stap 5: Vermeld het retournummer op een duidelijk leesbare wijze op het pakket.

Stap 6: Biedt het pakket aan bij een postkantoor ter verzending.

Stap 7: Mail het track & tracé nummer samen met het retournummer van de retourzending naar info@tx3.be.

Stap 8: wij nemen contact met u op voor eventuele verdere stappen.

RETOURFORMULIER nu invullen

Retouradres:

Tx3 bvba

De Gheeststraat 12

9300 Aalst

België

Mogelijke redenen van retour:

1/ Bestelling wordt beschadigd aangeleverd

Wanneer je een bestelling krijgt aangeleverd die ernstig beschadigd is tijdens het transport en je kan zien dat één of meerdere producten defect zijn, dien je de bestelling te weigeren .Neem je het pakket toch in ontvangst dan moet je binnen 24 uur een procesverbaal op laten maken bij een postkantoor bij jou in de buurt.

Wanneer je in het bezit bent van het procesverbaal dien je dit met de bestelling te retourneren naar Tx3 bvba.

Volg hiervoor ons retourbeleid.

Verzendkosten krijg je van ons gecrediteerd. Je hebt ook de mogelijkheid om met het product of de bestelling bij ons langs te komen.

Je dient de bestelling in originele verpakking te verzenden of aan te bieden.

Zorg steeds voor een degelijke omverpakking welke om de originele verpakking dient te zitten. Plak geen stickers of etiketten op de originele verpakkingen.Indien dit wel gebeurt kunnen producten niet meer terug genomen of omgeruild worden in verband met onverkoopbaarheid.

Je dient steeds de factuur of een kopie ervan mee te sturen met de zending.

2/ Defect product binnen garantietermijn ( geen verbruiksgoederen)

Wanneer een toestel defect geraakt binnen de garantieperiode dien je eerst Tx3 bvba te contacteren voor technische bijstand. Indien wij vaststellen dat het wel degelijk om een defect gaat zullen wij u een herstelnummer bezorgen dat u dient te gebruiken bij de retourprocedure

Verzendkosten krijg je van ons gecrediteerd. Je hebt ook de mogelijkheid om met het product bij ons langs te komen.

Je dient het product in originele verpakking te verzenden of aan te bieden.

Zorg steeds voor een degelijke omverpakking welke om de originele verpakking dient te zitten. Plak geen stickers of etiketten op de originele verpakkingen .Indien dit wel gebeurt kunnen producten niet meer terug genomen of omgeruild worden in verband met onverkoopbaarheid.

Je dient steeds de factuur of een kopie ervan mee te sturen met het defecte product.

Vermeld duidelijk leesbaar het Tx3 herstelnummer op de omverpakking.

3/ Defect product buiten de garantietermijn ( geen verbruiksgoederen)

Ook een defect toestel dat buiten de garantieperiode is kan je door middel van onze retourprocedure bij Tx3 aanbieden.

Verzendkosten zijn voor je eigen rekening. Je kan uiteraard het product bij ons ter plaatse komen aanbieden.

Zorg steeds voor een stevige verpakking !

Voor alle herstellingen wordt 50 euro incl. BTW onderzoekskosten gerekend , welke te betalen zijn wanneer je het product bij ons aanbied ter herstelling.

Indien je het product opstuurt ter herstelling dienen de onderzoekskosten betaald te worden alvorens wij je herstelling kunnen behandelen.

De onderzoekskosten worden in mindering gebracht op de herstelkosten van het product van zodra je akkoord gaat met een eventuele prijsopgave en je ons de opdracht geeft tot herstelling .

Bij producten waarvan de herstelkosten volgens ons de economische waarde van het toestel overstijgen kunnen wij de volledige betaling van de herstelkosten vragen alvorens wij overgaan tot herstelling van het product.

4/ De levering komt niet overeen met wat er besteld is.

Volg onze retourprocedure.

Verzendkosten krijg je van ons gecrediteerd. Je kan het product of bestelling ook bij ons binnenbrengen.

Je dient de bestelling in de originele verpakking te verzenden of binnen te brengen. Gebruik je niet de originele verpakking dan is het niet mogelijk om de volledige nieuwwaarde gecrediteerd te krijgen.

Zorg steeds voor een degelijke omverpakking welke om de originele verpakking dient te zitten. Plak geen stickers of etiketten op de originele verpakkingen .Indien dit wel gebeurt kunnen producten niet meer terug genomen of omgeruild worden in verband met onverkoopbaarheid.

5/ Retourneren binnen de verzakingstermijn van 14 dagen.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument producten online aankopen:

De consument heeft het recht aan Tx3 bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht wensen gebruik te maken moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering een aangetekend schrijven sturen aan Tx3 bvba, De Gheeststraat 12, 9300 Aalst , België, met daarbij een kopie van de factuur en de leveringsdocumenten.

Het product dient compleet en onbeschadigd in de originele en onbeschadigde verpakking retour geleverd te worden.

Producten die niet compleet, gebruikt of beschadigd zijn of die niet in de originele en onbeschadigde verpakking zitten komen niet in aanmerking voor omruiling of restitutie.

De volgende producten zijn uitgesloten voor dit type retour:

  • Gebruikte, geïnstalleerde, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.

  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of een persoonlijk karakter hebben.

  • Artikelen die snel verouderen of die zeer moeilijk leverbaar zijn en daardooreen langere levertijd hebben.

  • Artikelen die door hun aard niet kunnen teruggezonden worden.

  • Leveringen van CD, DVD, video, Midi,Software, computerfiles en andere informatiedragers in welke vorm ook.

  • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur of software waarvan de verzegeling verbroken is of waarvan de serienummers geregistreerd werden of in gebruik werden genomen.

  • Wanneer de klant met de verkoper mondeling of schriftelijk uitzonderlijk een andere leveringstermijn of leveringsvoorwaarden of afspraken van welke aard ook is overeengekomen dan normaal gangbaar is.

De producten dienen in de originele en onbeschadigde verpakking retour gestuurd te worden binnen de periode van veertien kalenderdagen na ontvangst van de bestelling. De retour van de producten is op eigen risico en de kosten voor het opsturen van een product is voor rekening van de klant.

Hoeveel wordt er gecrediteerd ?

100% -Product is compleet, geopend, maar ongebruikt en in de originele onbeschadigde verpakking teruggezonden.

80% -Product is compleet, geopend, maar ongebruikt en niet in de originele verpakking teruggezonden.

60% -Product is compleet, gebruikt en is in originele verpakking teruggezonden.

50% -Product is compleet, gebruikt en niet in originele verpakking teruggezonden.

De verzendkosten van de terugzending zijn voor eigen rekening . Verzendingen port betaald door bestemmelingen tegen rembours zullen geweigerd worden. Zorg voor een degelijke omverpakking welke om de originele verpakking heen zit. Plak geen stickers of etiketten op de originele verpakkingen. Indien dit wel gebeurt kunnen producten niet meer terug genomen of omgeruild worden in verband met onverkoopbaarheid.